Formanden 2022

ÆRØ Tennisklub

Formandens årsberetning 2021

Medlemmer

Året 2021 vil, som året før, blive husket for Corona, men ligeledes som året før havde det stort set ingen konsekvenser for udendørsspillet i ÆTK. Sæsonen forløb med spil uden restriktioner. Der var gang i det sociale spil og medlemsskaren voksede til 80 medlemmer; med en ganske tilfredsstillende andel juniorer. Vi var stadig en klub med mange feriemedlemmer, men der var rigelig plads til at spille flere gange om ugen. Faktisk kunne man det meste af året spille dagligt, hvis man ønsker det. Det skyldes, i modsætning til mange andre klubber med sammenligneligt antal spillere pr. bane, at feriespillerne kun spillede en del af året, og at gennemsnitsalderen (endnu) var så høj. Meget spil foregik derfor i dagtimerne, så der var rimelig god plads om aften.

Anlæg

Som vanligt var baneklargøringen i april en aktivitet, der kunne trække hjælpende hænder. Efter vinterens mørke måneder, glædede folk sig til at komme i gang. Som de sidste par år havde vi Jack Sørensen til at tromle med sin store tromle, hvilket gav en solid bund at lægge grus på. Som vanligt kunne vi ikke få lokket en betaling i ham, så vi var selvfølgeligt taknemmelige for hans hjælp.

Gennem sæsonen sørgede et græsklippeteam for, at anlæggets parklignende karakter stod indbydende. Klipningen glap (stærk bøjning af glippe) ind i mellem, når folk der havde meldt sig til tjansen, ikke mødte op til deres tur. Inger stod for at modtage tilmeldinger til tjansen – ikke for at klippe, når folk blev væk. Tak til alle dem, der tog en klippetjans.

Det omgivende buskads blev holdt godt i ave af Hans og hans forsvarsløse græstrimmer, og det genstridige vandreukrudt, som konstant truede med at overtage banerne, blevet skuffet (i begge betydninger) og brændt væk af Metha og Erik. Som generel handyman har Erik serviceret maskinpark og vandingsanlæg.

Som vanligt kunne en betydelig andel medlemmer ikke finde ud af at vande baner i sæsonens løb. Jeg tænker, at det er fordi, det er sjovere at spille i 120 minutter i stedet for at vande i 6 minutter (3 minutter pr. time) og kun spille i 114 minutter.

Metha prøvede sidste år ved diverse opslag at appellere til medlemmerne om give 3 minutter til fjernelse af ukrudt foran husene før spil. Det var der ikke mange, som hjalp til med, selv om man jo kunne have brugt de 3 minutter, man alligevel ikke gad vande. Derfor lagde en meget lille skare mennesker fliser foran husene, da den meget lille skare ikke gad pille ukrudt konstant uden hjælp. Igen hjalp Jack vedlagsfrit til med projektet, hvor han endda lagde maskiner og redskaber til.

Anlægget blev lukket ned i december måned af den sædvanlige lille skare efter en aflysning, da den lille skare i første omgang var en usædvanligt lille skare. Sjovt så mange der gerne vil hjælpe til, når anlægget skal åbnes, sammenlignet med så få, der gider at hjælpe til, når anlægget skal lukkes ned for vinteren.

Sportslige aktiviteter

Klubben havde to ugentlige sociale tennisdoublearrangementer, hvor der var plads til alle. Dette er stedet til endnu engang at fremhæve, at disse arrangementer er for alle spillestyrker og typer, og at man blot møder op uden forudgående tilmelding (man får tildelt skiftende makkere ved lodtrækninger). De to arrangementer spændte af stablen ugentligt på mandage 9 – 12 (med kaffe og brød for en 10’er) under ledelse af Metha, samt fredage (undervejs flyttet til torsdage) 16 – 18 under ledelse af Lillian og Hans med mulighed for efterfølgende at dulme de smertelige nederlag med selvbetalt øl i nødvendige strømme. Begge arrangementer var godt besøgte i 2021, så de fortsætter i 2022.

Sommerturneringen med Henriette/Klaus ved roret løb af stablen med vanlig fin deltagelse. Det er også en årlig turnering, som man sagtens kan tilmelde sig, da der spilles lodtrækningsdoubler med pointhandicap.
Henriette prøvede formodentligt ihærdigt at undgå det, da hun var medarrangør, men hun vandt alligevel turneringen.

Kun ganske få gad spille den, indtil i år, årligt tilbagevende damedoubleturnering, så den blev aflyst, ligesom den tilsvarende herredoubleturnering altid bliver det. Jeg tænker, at det var det.

Puljeturneringerne som er klubbens klubturneringer blev gennemført i mixed trouble. Heller ikke her gad hverken damedoubler eller herredoubler at være med. Efter en drabelig afslutning vand Lisbet Thue og Søren Birk turneringen.

Afslutningsturneringen blev afviklet med god deltagelse (doubler med skiftende makkere). Den blev vundet af Kent Dreymann.

I klubbens regi var der gennem sæsonen (maj – oktober) træningsseancer for begyndere, juniorer og seniorer. Træning var gratis for begyndere og juniorer, medens seniorerne betalte for bolde og boldmaskine. Der blev ydet en rigtig værdsat og ihærdig hjælpetrænerindsats af Metha, Inger og Marianne, som alle havde været på DGI-kursus.

Medlemspleje

Der har været afholdt en enkelt sommerfest. Som vanligt på et tidspunkt, hvor undertegnede var af øen og lige akkurat kunne nå tilbage til en kold pølse og et stykke forkullet brød (sandheden er, at Hans havde holdt rigeligt mad varmt til mig og fruen, men det andet lyder sjovere).

Uden for medlemspleje (for det kan klubben ikke tage æren for)

Mellem Jul og Nytår havde Hans inviteret til champagne på anlægget. Det blev vist en svært hyggelig stund med noget godt i glassene. Inger satte ild i en vaskemaskine ved samme seance (eller rettere kontrolleret optænding i en vaskemaskinetromle). Vi vil gerne takke for det generøse og hyggelige arrangement!

Baneudlejning

Baneudlejningen til turister var ikke helt så massiv som i 2020, men det gav alligevel et betydeligt bidrag til klubbens driftsøkonomi. Jeg er ikke blevet bekjendtgjort med skærmydsler i den anledning, så jeg tænker, at turisterne har passet ind. Her skal jeg lige opfordre til, at samtidigt spillende medlemmer kommentere det, hvis det observeres, at turisterne starter spil i højhælede sko eller andet uacceptabelt fodtøj. Ligeledes hvis de ikke ordner baner efter sig. Begge dele er observeret/påtalt af undertegnede. Nogle af dem ved ikke bedre; andre forsøger a slippe afsted med det.

Donationer

Jack Sørensen maskintromlede atter vederlagsfrit vore baner ved sæsonstarten. Som i 2019 gav det en god bund at arbejde videre på, og det sparede mange timers manuel tromling (som der dog stadig var rigeligt af efter gruspålæggelsen – og traditionen tro – gennemført af et meget lille antal frivillige).

Jack leverede også vederlagsfrit arbejde ved etablering af fliseterrasse foran husene. Vi er meget taknemmelige for den støtte (han spiller ikke engang).

Vi fik doneret nogle havemøbler fra Ærø Møbler, som vi forhåbentligt kan hygge lidt med på anlægget.

Mvh,

Lynge