Formandens beretning

Årsberetning 2017

 

Generalforsamling tirsdag, den 27. februar 2018.

 

Klubben har 67 medlemmer, som fordeler sig med 57 voksne og 10 børn – Dette er en stigning i medlemstallet på 9 personer – fordelt med en stigning på 6 voksne og 3 børn  –  Klubben er stolt af denne fremgang og specielt på børnesiden, for det er svært at fastholde børn/ungdom som medlemmer  samt  finde nogle personer, som løbende kan træne ungdommen.     

Vores kassebeholdning ved årsskiftet var kr. 67.095,58. På generalforsamlingen 23.2.2011 blev det besluttet, at der skal være en buffer på kr. 30.000,- før udlodning,  hvilket betyder, at der i år er udlodning af de resterende 37 andelsbeviser .

Banerne har også i 2017 været rigtig gode at spille på, og de har været flittigt brugt -  flere har udtrykt ønske om  at få sat gjorde på nettene, og dette blev foretaget i sommeren 2017 -  

Som sædvanlig har Søren ført log-bog, hvoraf vi kan se, hvilket arbejde, der skal udføres, hvornår og hvem, der har gjort det.

Med hensyn til græsslåning har klubben i lighed med tidligere år haft en turnus-ordning, hvor 11 medlemmer har skiftes til at slå græs – det fungerer bare.

Den 10. juni 2017 afholdt klubben Åbent Hus fra kl. 10.30 - 15.00 med DGI-instruktion af Tonni Jakobsen  -  god instruktør, som forstår at få alle involveret, selv om der er stor spredning i alder og evner -  der deltog 17 voksne og 5 børn, som blev undervist, fik råd og vejledning samt leget en hel del tennis –der var som sædvanlig sørget for en let frokost, som gjorde lykke - en dejlig dag.

Klubben har igen i år haft klubaften onsdag aften, hvor der har været mulighed for at spille med hinanden på kryds og tværs – mange spillere har benyttet sig af dette -  og i lighed med foregående år har der hver onsdag været mindst et medlem  fra bestyrelsen -  denne turnus-ordning fungerer godt.

Janne på tanken har også i 2017 sørget for, at turisterne har kunnet spille på banerne – og vi håber, at hun også er klar til sæson 2018.

I lighed med tidligere vintersæsoner er det muligt at spille indendørs tennis  i Arrebohallen.   Prisen pr. time, som klubben skal betale, er i 2017 kr. 133,70, og bestyrelsen har besluttet, at medlemmerne, som spiller indendørs tennis, skal betale kr. 140,- pr. time. – i 2017  har 4 medlemmer gjort brug af tilbudet.

Klubben har som noget nyt startet kaffe-tennis om torsdagen fra kl. 9 - 12. - medlemmerne møder op, og så spiller man også her med hinanden på kryds og tværs, og som navnet lyder, er der kaffepauser undervejs - det har været en succes lige fra begyndelsen.

Den 13. og 14. juli afholdt klubben  klubturnering, som Klaus arrangerede.  Alle kan være med, da deltagerne spiller efter et handicapsystem.  Der var 17 deltagere, og man er enige om, at denne form for turnering passer godt til klubben. Klubben regner også med at afholde en klubturnering i 2018 –

Den 27. august 2017 afholdt klubben  herredouble-turnering. Der var desværre kun 6 herrer, som havde tilmeldt sig - heldigvis var der 2 friske damer, som ville spille med - Det blev en hyggelig dag, hvor man spillede med forskellige makkere og på tid - klubben håber på flere tilmeldinger  næste gang.

Damedouble-turneringen , som skulle afholdes den 9. september 2017, måtte desværre aflyses på grund af manglende tilmeldinger - klubben håber også her, at  turneringen kan blive mulig i 2018 - 

Den 9. maj og 12. oktober 2017 havde klubben sammenkaldt til arbejdsdage -her blev bl.a. rengjort huse,  stynet træer  og ikke mindst fjernet enormt meget brombærkrat - vi nåede ikke at blive helt færdige, og der var nogle medlemmer, som efterfølgende tog en tørn mere.  Der er kommet  mere lys og luft til banerne , og anlægget ser flot ud.

Mange medlemmer har givet en hjælpende hånd – både med at få gjort banerne spilbare og som nævnt vedligeholdelse af anlægget samt husene .

Derfor en stor tak til alle, som har ydet en indsats for Ærø Tennisklub.

 

Helga Groth Rasmussen