Generalforsamling 2022

ER AFSLUTTET

Genealforsamling afvikles Fredag 25 februar kl. 18 Vestergade 32B, Marstal
Dagsorden ifølge lovene.
Der vil blive serveret et lettere traktement.
På valg er Søren Birk, (genopstiller ikke), Lillian Havlygaard (genopstiller ikke), samt Hans Eriksen (genopstiller)

Forslag bedes afleveret til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
M.v.h.
BESTYRELSEN