Generalforsamling 2023

Genealforsamling er afholdt

23/2 2023 kl. 19:30, i klublokalet, Arrebohallen, Statene 42, Ærøskøbing.

Dagsorden ifølge lovene.
Der vil blive serveret et lettere traktement.
På valg er Metha (genopstiller ikke) og Lynge (genopstiller ikke).

Forslag bedes afleveret til Lynge senest 8 dage før generalforsamlingen.
M.v.h.
BESTYRELSEN