Nedlukningsdag 2023

Nedlukningsaktiviteter for 2023 finder sted efter vejret.

Medlemmer der har tid til at deltage må gerne medbringe værktøj/redskaber.

Jo flere der deltager, jo hurtigere kommer vi hjem.

HOLD DIG ORIENTERET OM TIDSPUNKT HER.