Referat 2019

Ærø Tennis Klub

                                                                                         Referat af generalforsamling d.26.02.2019

                                                                                                                                                               1

 

 

Generalforsamling i Rise Gl. Skole d.26.02.2019, kl.19.00.

 

Fremmødt:  Helga, Jens, Lillian, Birthe, Inger, Hans, Per, Kurt, Metha, Lynge, Søren, Sylletta.

 

Dagsorden:

                      1.  Valg af dirigent.

                      2.  Formandens beretning.

                      3.  Regnskab 2018.

                      4.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

                      5.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

                      6.  Valg af revisor.

                      7.  Valg af revisor suppleant.

                      8.  Fastsættelse af kontingent.

                      9.  Nedsættelse af udvalg.

                    10.  Evt.

                     

 

 

Formanden bød velkommen.

 

 1.  Valg af dirigent.

Jens Rasmussen blev valgt til dirigent.  Jens konstaterer at generalforsamlingen er

lovligt indkaldt.

 

 2.  Formandens beretning (vedlagt).

Beretningen godkendt med applaus.

 

 3.  Regnskab 2018.

Ved kasserer Lillian – (vedlagt).  Regnskabet godkendes med applaus.

 

 4.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg:  Birthe (ikke genvalg), Helga (ikke genvalg).

 

Forslag:  John Lynge, Metha Feddersen.  Begge modtager valg.

                     

 5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

På valg var Hans Eriksen og forslag til valg Kurt Mikkelsen.  Begge modtager valg.  

 

 6. Valg af revisor.

Hans Westergaard forsætter som revisor.

 

7.  Valg af 1 revisorsuppleant.

Som suppleant blev Per Kristensen valgt.

 

 8.   Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet uændret:

Børn/unge til og med 24 år                      200,- kr.

Fra 25 år – 79 år                                       800,- kr.

Fra 80 år                                                   400,- kr.

Godkendt.

 

 9.  Nedsættelse af udvalg.

                      Baneudvalg:                        Søren/Rino og ad hoc personer.

                      Spillerudvalg:                     Bestyrelsen

                      Hus/grund                           Inger/Jens

                      Fondsudvalg                       Lillian/John

                      PR udvalg:                          Solveig/Lillian

 

10.  Eventuelt.

Det større vandforbrug i året blev diskuteret, man er enige om, at det er på grund af den tørre sommer.

 

Lillian overrakte blomster buketter til Helga og Birthe, med stor tak og mange søde og rosende ord.

 

Generalforsamlingens dirigent afsluttede med et leve for klubben.

 

(dateret d.26.02.2019 signeret Jens Ditlev Rasmussen).