Referat 2022

Generalforsamling i Ærø Tennisklub den 25/2 2022.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Ib Norris vælges.

2. Spørgsmål til formandens beretning.
Der er et enkelt spørgsmål vedrørende erkendtlighed til Jack Sørensen.

Det kan bekræftes, at Lynge køber og afleverer specialøl til
ham efter hver arbejdsindsats.
3.
Regnskab 2021.
+

Lillian Havlygaard gennemgår regnskabet.
Der er spørgsmål til opstilling af regnskabet, hvor flere poster er slået
sammen. Det kan virke lidt uoverskueligt. Måske er det noget, vores
nye kasserer kan have in mente.
Vi har tidligere besluttet at lave en konto til opsparing til hegn. Det
kunne vi gøre nu, hvor banken alligevel skal kontaktes vedrørende ny
pkasserer.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg: Lillian Havlygaard (genopstiller ikke)

Søren Birk (genopstiller ikke)
Hans Eriksen (modtager genvalg)
Bestyrelsen indstiller Susan Dreymann og Ib Norris til bestyrelsen.
Disse vælges.
Som tak for lang og tro tjeneste får Lillian og Søren blomster og vin.
5.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Da vores nuværende suppleanter er valgt til bestyrelsen, behøver vi to
nye.
Bestyrelsen indstiller Olaf Havsteen-Mikkelsen og Anja Kjær, som
begge vælges.
6.
Valg af revisor.
På valg er Hans Westergaard (modtager genvalg)

7. Valg af revisorsuppleant.
På valg er Per Kristiansen (modtager genvalg)

 

8. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslå uændrede kontingentsatser:

Børn og unge til og med 24 år: 200 kr.
Fra 25 til 79 år: 800 kr.
Fra 80 år 400 kr.
Æresmedlemmer: 0 kr.

9. Behandling af indkomne forslag.
Der er indkommet 2 forslag fra Carsten Lehrskov:

Forslag om at ansøge Anlægsfonden om hybridtennisbane,
og forslag om at ansøge Anlægsfonden om padeltennisbane.
Bestyrelsen har tidligere besluttet IKKE at anlægge padeltennisbaner.
Og vi har haft flere snakke om hybridbaner, som jo helt klart vil være en
fordel for vores klub. De er spilbare det meste af året, der bruges kun
halv mængde grus og ditto vand.
Vi har endnu ikke haft mulighed for at afprøve en hybridbane, men vi vil
arbejde videre med sagen.
Begge forslag afslås, da vi endnu ikke har fastlagt os på
finansieringsmulighederne, og dermed ikke kan imødekomme
forslagene. Lynge vil kontakte Carsten.
10.
Præmieuddeling i årets klubmesterskab (MD)
Årets vindere er Lisbeth Thue Hansen og Søren Birk.
På begges vegne modtager Søren vin og trofæer.
11.
Nedsættelse af udvalg.

Baneudvalg:
Hus/grund:
Søren, Metha, af hoc
Hans og Inger var ikke til stede, så de skal lige
spørges, om de vil fortsætte.
Kent melder sig som ad hoc.

 

Fondsudvalg:
Pr-udvalg:
Festudvalg:
Lillian og Lynge
Susan og Anja.
Hans, Metha, ad hoc

Træningsudvalg: Lynge og Metha
Det foreslås, at vi fremover har udvalgene på som et fast punkt til
bestyrelsesmøderne.
12.
Evt.
Lidt snak om Tennissportens dag. Skal vi holde åbent hus for at få de
unge skumtennisspillere til at komme?
Vi tager spørgsmålet op på første bestyrelsesmøde.
Nok vigtigt at gøre noget for at fastholde juniorer. Det er sjovt at følge
deres udvikling, og vi får et fint tilskud fra kommunen.
Vi skal bore lidt mere i, hvorfor der er så stor forskel på inde og
udetenniskontingent for juniorerne. Inde koster det 500 for en times
spil om ugen, ude kan de spille ubegrænset for 200 kr. Vi må have en
snak med ÆIK.
Og så var der pizza til alle

Pbv Metha